Ottos geografi noter til HF
Geografinoter
Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Geo noter:

Add data

Sorter efter: Årstal - stigende | Årstal - faldende | Se Alle Noter |

Antal noter: 12

d. 15-11-2022
Emne: Demografi

Nu er vi 8 milliarder mennesker på jorden

Midt i nov. 2022 rundede vi de 8 mia. mennesker på jorden.
Det er en fire dobling af jordens befolkning på mindre end 100år.

I 2023 forventes Indien at overgå Kinas befolkning på idag lidt over 1.4 mia. mennesker.


Oprettet d. 21-01-2023
d. 06-11-2022
Emne: Global opvarmning

FN's Klimatopmøde COP 27 i Egypten

Fra 6.-18. nov. 2022 afholder FN sit 27'ende klimatopmøde - denne gang i Egypten. Et vigtigt emne på topmødet bliver begrebet "Loss and damage" (Tab og ødelæggelser). Det handler om hvordan man her og nu kan give hjælp til de lande som er særlig hårdt ramt af klimaforandrigerne - f.es. Pakistan som stadig lider under voldsomme oversvømmelser tidligere på året.

Kilder / læs mere
1) UN climate action

Oprettet d. 09-11-2022 05:44:30
d. 26-10-2022
Emne: Global opvarmning

Valgkamp og landbrugets CO2 udledninger

Et vigtigt emne i valgkampen op til Folketingsvalget d. 1 nov. er blevet spørgsmålet om CO2 afgifter på landbruget. Landbruget i Danmark står for ca 1/3 del af vores udledning af drivhusgasser, og for at nå det danske mål om 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser inden 2030 , argumenteres der for at landbruget skal reducere sine udledninger betydeligt. Dette skal ske ved at lægge afgifter på hvert ton CO2 som landbruget udleder. Der er selvfølgelig stor uenighed om hvor stor denne afgift skal være , og ikke mindst hvad de samfundsmæssige omkostninger (f.eks. tab af arbejdspladser ) vil være ....!
Et andet spørgsmål man ikke diskuterer er hvor meget det reelt vil modvirke den globale opvarmning ....?


Oprettet d. 26-10-2022 06:23:10
d. 26-10-2022
Emne: Global opvarmning

FN - advarer: Vi når ikke klimamålet fra 2015

Forud for klimakonferencen COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten i nov 2022, advarer FN om at vi ikke har gennemført de reduktioner i udledningen af drivhusgasser som forudsat i Paris-aftalen fra 2015.

Her vedtog verdens lande at påtage sig drastiske reduktioner for at nå et mål om at holde temperaturstigningen i det 21. årh på 2 g. C og helst kun 1,5 g. C.


De manglende reduktioner i vores udledning af først og fremmest CO2 betyder , at FN klimapanel nu forudser temperaturstigninger på over 2,5 g. C ved udgangen af det 21. årh. en udvikling som man beskriver som katastrofalt!


Samtidigt hører vi her i slutningen af oktober om hedebølger i det sydlige Spanien - og usædvanlig høje temperaturer også her i Danmark - med 17 g. C i slutningen af oktober måned.

Kilder / læs mere
1) Countries’ climate promises still not en

Oprettet d. 28-10-2022
d. 08-10-2022
Emne: Klima

Får vi en koldere vinter i 2022-23?

I år er der nok færre en normalt som ønsker sig en hvid Jul, pga. den stadig mere alvorlige krise som Europa står overfor, med stigende inflation, voldsomt stigende energipriser og reelt set muligheden for at vi IKKE har GAS nok til opvarmning og til produktion af elektricitet.

prognose for snefald i dec. 2022 i forhold til normalen


Ovenståënde prognose melder mindre snefald i Danmark end normalt. Det er dog ikke det samme som at det ikke bliver koldt.
Temperaturen vil primært afhænge af fra hvilket verdenshjørne vi får vinden. Dette afhænger igen af placeringen af Polarfronten. HVis Polarfronten ligger syd for Danmark får vi den iskolde Polarvind, men ligger den nord for Danmark får vi i stedet lune vestenvinde.


Simpel model af polarfrontenEndnu i starten af sept 2022 var der ingen reel tale om energikrise og den kommende vinter. Alt der blev sagt fra myndighederne var at vi skulle spare på energien og så ville man sænke elafgiften med 4 øre.
Her en måned senere - primo okt. er alvoren også gået op for danske medier. Man fortæller nu om familier som ikke har råd til at varme deres boliger op, folk der fyrer i brændeovnen med affaldstræ, og folk der forlader boliger med gasopvarmning , fordi de ikke kan betale gasregningerne.

Kilder / læs mere
1) El Nina og vintervejret på den nordlige

Oprettet d. 08-10-2022
d. 27-09-2022
Emne: Global opvarmning

Sprængning af Northstream 1 og 2

Tirsdag d. 27/09/22 kom det frem at der i løbet af mandagen var sket tre sprængninger i Østersøen som havde skabt to læg på Northstream 1 samt et læk på Northstream 2. Den danske regering meldte ud samme dag at der var tale om 'tilsigtede hændelser'.
Konsekvenser er at det ikke i nærmeste fremtid - eller overhovet - vil være muligt at åbne NorthStream 2 eller genåbne NorthStream 1.

Næste spørgsmål er : hvem står bag sprængningerne? Et vigtigt spørgsmål er her : Hvem har en interesse heri...?
Der er ingen tvivl om, at EU herefter vil have meget svært ved at løfte sanktioner mod Rusland, for til gengæld at få genåbnet for den russiske gas - for det kan pt ikke lade sig gøre !

EU står overfor alvorlige problemer med energiforsyningen i den kommende vinter ...og fremad... I den sammenhæng er det nærmest en parodi når der samtidigt er de der bekymrer sig over evt. klimakonsekvenser af udslippet af metan fra gassen i Østersøen...


Oprettet d. 29-09-2022
d. 08-09-2022
Emne: Global opvarmning

Den danske regering og energikrisen

Torsdag d. 8/9 22, blev det så den danske regering som holdt pressemøde om den energikrise som vi står midt i. TYskland havde i sidste uge advaret borgerne om hvilke udfordringer der venter i den kommende vinter.
Den danske regering har besluttet at sænke indetemperaturen i offentlige bygninger til 19 g.C og droppe oplysningen af offentlige bygninger om natten, ligesom flere kommuner vælger at reducere belysningen om natten på udvalgte veje.
Mon disse tiltag bringer os gennem vinteren ...vi får se ...
Samme dag vedtager Folketinget en sænkning af elafgiften på 4 ører!!! Den samlede elafgift er ca 72 ører eksl. moms.

Ugen efter diskuterer regeringen et forslag om at tilbyde statslån til ca 2 & forrentning, til betaling af den del af energiregningen som overstiger beløbet fra 2021.
Begrundelsen er at mange mennesker simpelthen ikke vil have penge til at betale vinterens energiregninger. At de så i stedet bliver gældsat , har også mødt kritik...

Kilder / læs mere
1) Twitter

Oprettet d. 21-09-2022
d. 06-09-2022
Emne: Global opvarmning

Forbud mod reklamer

I byen Harlem i Holland har byrådet vedtaget et forbud mod reklamer for benzinbiler, flyrejser og animalske fødevarer i det offentlige rum.
Tanken er selvfølgelig at byen på denne måde kan bidrage til at reducere den globale opvarmning .....


Oprettet d. 09-09-2022 06:50:03
d. 30-08-2022
Emne: Global opvarmning

Energikrisen 2022

Europa står overfor - eller midt i - den mest alvorlige energikrise siden 1970'erne.
Ansvaret herfor placerer politikkerne (og medier) på Putins krig i Ukraine, men den egentlige årsag er vestens økonomiske sanktioner overfor Rusland som reaktion på Ruslands angreb på Ukraine.

EU lederne har nægtet at betale for russik gas og olie i den russiske valuta rubler, og har endvidere erklæret siden krigens start i feb 2022, at man indne årets udgang ville ophøre med brug af russisk gas og olie. Siden har russerne som reaktion på EU / VEstens sanktioner valgt at reducere gasleverancerne til EU. Alene Tyskland fik tidligere 40 % af sine gas forsyninger fra Rusland.
Der mangler altså ikke gas og olie - men vi har selv afskåret os fra at handle med Rusland, som nu i stedet sælger gas / olie til Kina, Indien m.fl , og til mellemhandlere som stadig fragter russisk olie til EU.

Som følge heraf er gas og elpriserne eksploderet. Gaspriserne er mangedoblet og el priser ligger pt på næsten 10 kr pr Kwh mod normalt under 2 kr.
Prisstigningerne på energi gas , el , betyder også større omkostninger i industri og landbrug og medvirker til at øge inflationen (prisstigningerne på alle varer - herunder fødevarer)

Kilder / læs mere
1) Energikrisen forudsagt i nov 2021

Oprettet d. 30-08-2022
d. 27-08-2022
Emne: Klima

Voldsomme oversvømmelser i Pakistan

Pakistan blev i denne uge ramt af usædvanlig voldsom monsunnedbør . Oversvømmelserne har berørt over 30 mio. mennesker, og mere end 200.000 hjem er ødelagt , ligesom store landbrugsområder er blevet ødelagt af vandmasserne . 34 mennesker er omkommet i vandmasserne.


Oprettet d. 28-08-2022 20:13:55
d. 24-08-2022
Emne: Global opvarmning

Må vi får mere end 2 børn hver?

På DR P1 Debat diskuterer man idag om danskerne kan tillade sig at få mere end 2 børn pr par , af hensyn til ressourceforbruget og i særlig graf den globale opvarmning .

Kilder / læs mere
1) P1 Debat: Færre børn for klimaets skyld?

Oprettet d. 24-08-2022
d. 24-08-2022
Emne: Hydrologi

Omfattende tørke

Flere steder i verden - herunder Europa og Kina oplevede i sommeren 2022 omfattende tørke og udsædvanlige høje temperaturer.

Flere floder i Europa er ved at tøre ud , og vandkraftværkerne i bl.a. Norge , har ikke kunne levere samme mængde strøm som normalt.
Det sidste har blandt andet betydet stigende el-priser i Danmark

Kilder / læs mere
1) Artikler
2) Tørke kort fra DMI-

Oprettet d. 28-08-2022
Til toppen