Ottos geografi noter til HF
Geologi
Geologi - bjergarter og pladetektonik
Indholdsfortegnelse:

Tekster og spørgsmål

Teksten vi læser i geologi er denne webside du kigger på her !

Spørgsmål til læsningen | PDF

Vejledning

Q & A til geologi .

Faglige mål:

At du kan:
 1. Beskrive jordens opbygning i lag og materialer
 2. Forklare hvorfor jorden er geologisk aktiv ..?
 3. Forklare hvilke observationer (naturvidenskabelige metode) som ligger til grund for udviklingen af den pladetektoniske modellen?
 4. Beskrive den pladetektoniske model og de destruktive og konstruktive pladegrænser
 5. Skelne mellem model og virkelighed / observationer
 6. Beskrive de ydre og de indre geologiske processer
 7. Beskrive de geologiske processer som indgår i den pladetektoniske model
 8. Anvende ovenstående til at beskrive og forklare det fysiske verdenskort og de væsentligste strukturer, som et resultat af geologiske processer
 9. At identificere de tre hovedbjergarter og deres særlige karakteristika
 10. Beskrive modellen over det geologiske kredsløb

Eksamensspørgsmålet:

Geologi – jorden og pladetektonikken
 1. Gør rede for jordens opbygning og forklar hvorfor jorden er geologisk aktiv, og hvilke geologiske processer der kan skelnes mellem?
 2. Beskriv hvilke geologiske strukturer kan man iagttage på det fysiske verdenskort, og forklar på den baggrund hvilke observationer der lå til grund for udvikling af teorien om pladetektonik?
 3. Forklar hvad der sker langs de konstruktive- og destruktive pladegrænser og giv konkrete eksempler herpå.
Dette svarer til kap. 2-6

Intro til geologi

Hvad er geologi

Geologi betyder 'læren om jorden'.

I geologien beskæftiger man sig med jordens dannelse, jordens opbygning og de materialer som jordkloden består af ( bjergarter) og endelig de geologiske processer som har dannet den fysiske verden vi ser i dag.

I geologien kan man arbejde med følgende emner:

 • Big Bang Teorien om universets dannelsen
 • Jordens dannelse Om jordens dannelse ud fra eksploderende stjerne
 • Jordens opbygning Kerne, mesosfære, astenosfære, litosfære, kontinent- og oceansbundsskorpe
 • Bjergarterne De tre hovedbjergarter : magmatiske, sedimentære og metamorfe
 • Bjergarternes kredsløb Om de indre og ydre processer som danner de tre bjergarter
 • Pladetektoniske model Pladetektonik, konstruktive og destruktive pladegrænser
 • Vulkanisme Flade-, kegle- og eksplosionsvulkaner
 • Jordskælv og registrering af epi-center for jordskælv
I vores korte undervisningsforløb vil vi lægge vækt på at besvare dette spørgsmål:

Hvorfor har vi bjergkæder, dybdegrave i oceanerne og vulkaner?

Målet er at du fremover vil se på det fysiske verdenskort med lidt større interessee og faktisk forstå hvilke kræfter der har dannet de kontinenter, bjerkæder lav land og højlandet og de undersøiske bjerkæder og dybnegrave som du ser på det fysiske verdenskort.

Fig 1 : Det fysiske verdenskort. Hvis du ikke kan huske hvordan fladesignaturen ( farverne) skal læses så tjek lige op det det på siden her

Kap. 1 Universet ....

Kap. 1 er ikke en del af pensum...:-)

Observationer og vores viden om verden

I alle kulturer og civilisationer finder man forskellige skabelsesberetninger - som den vi f.eks. møder i Biblen.

Menneskets forståelse af verden og herunder universet , har altid været begrænset af vores observationer - altså af hvad vi kunne se. I antikken og middelalderen havde man ikke kikkerter, og oplevede derfor stjernehimmelen som statisk, uforanderlig og evig. Man mente tillige at Jorden var verdens centrum og at solen og planeterne bevægede rundt om jorden, og de fleste havde også svært ved at acceptere at jorden skulle være rund.

Da astronomen Tycho Brahe i 1572 observerede en ny stærkt lysende stjerne på himmelen, var det første skridt taget til at forstå universet som foranderligt og dynamisk. I dag ved vi, at det som Tycho Brage så var en Supernova - en ny stjernes fødsel.

Den videnskabelige (altså ikke religiøse) forståelse af verdens skabelse blev grundlagt af Isac Newton (1643-1727), som i "Naturfilosofiens matematiske principper" fra 1687 beskriver de fysiske love - herunder tyngdekraften - som styrer planeternes baner og bevægelser.

Hermed var matematikken blevet et redskab til at beskrive naturen og universets udvikling, der som en 'maskine' følger nogle universielle naturlove.

Herfra udvikles den moderne fysik som vi kender i dag. En af de vigtigste naturvidenskabsænd var Albert Einstein (1879-1955) som blandt andet påviste at atomet må eksistere og opstiller sin relativitetsteorier - som vi ikke skal tale om her :-)

Teorien om 'Big Bang'

Vores nuværende forståelse af universets oprindelse er baseret på astronomen Edwin Hubbles (1889-1953) observationer. I slutningen af 1920'erne observerede Hubble at galakserne (store samlinger af milliarder af stjerner) fjernede sig længere og længere fra hinanden. At galakserne som Hubble observerede fjernede sig fra hinanden betød altså, at universet ( rummet) udvidede sig og blev større og større!

Hvis universet udvider sig, hvad sker der så, hvis i kunne 'spole tiden baglænds'?

Ja, så ville hele universet engang have været samlet i ét punkt - hvorfra det så er vokset ud. Dette var den første hypotese bag den i dag anderkendte teori om The Big Bang.

I følge teorien om Big Bang så var alt stof og masse på ét tidspunkt - for 13.8 mia. år siden - samlet i ét lille punkt (kaldet "en singularitet") under et abnormt stort tryk og tilsvarende temperaturer. Endvidere forestiller man sig at rum og tid ikke eksisterede! (ja - det er faktisk umuligt at forstå !)

Herfra eksploderede universet - tiden og rummet opstod og efter 3 min. dannnes de første atomkerner og efter ca. 300.000 år dannes de lette grundstoffer Hydrogen (H) og Helium (He). Efter ca. 200 mio. år får tyngdekraften H og He til at danne de første stjerner og stjernes samler sig i kæmpe stjernehobe kaldet galakser.

Siden 1960'erne har en lang række observationer været med til at underbygge teorien om The Big Bang. Det var ikke mindst udviklingen af nye teleskoper som Hubble-teleskopet i 1990 som gav mennesket helt nye observationer af universet.

En kort opsummering af universet udvikling siden Big Bang

Big Bang ...
 • 13.8 mia år siden - tiden, rummet og stoffet dannes i et lille lille punkt ....mindre end et atom!
 • Universet er 'uendeligt varmt' 10 ^32 ° C
 • 10 ^43 sek - universet består af højenergistråling > én milliard ° varmt Der dannes partikler og anti-partikler , som udryder hinanden
 • Efter 1 sek. Tilbage er de protoner, neutroner og elektroner som findes i dag
 • Efter 3 min. - dannes simple atomkerner
 • Efter 300.000 år - universet er nu så afkølet at atomkernerne bliver i stand til at indfange elektroner og danner atomer af de lette grundstoffer Hydrogen (H) og Helium (He).
 • Tyngdegraften -> fortætning af stoffet H + He -> danner stjerner -> galakser
 • I de store døende stjerner ( Supernovaer) dannes de øvrige grundstoffer (#27-92) vi kender i dag

Ny viden og nye spørgsmål ...

Teorien om Big Bang efterlader lige så mange spørgsmål som den besvarer. Den moderne fysik kan forklare hvad der skete undtagen i de allerførste brøkdele af et sekund. Fysikkens love bryder sammen - og vi ved ikke hvilken krafter der udløste Big Bang eller hvordan noget opstår af ingenting?

Nogle nye teorier taler om at 'tiden' eksisterede før Big Bang, og andre at der havde eksisteret andre universer før Big Bang og endnu andre taler om det der i dag eksisterer ikke ét men flere såkaldte Multiverser, eller at man skal tale om et 'Cyklisk Univers' hvor det ene univers opstår efter det andet ....? Hvis det sidste er tilfældet vil vi aldrig finde ud af hvordan det hele startede ...

Herunder en illustration af universets udvikling efter Big Bang

Fra Hubble til James Webb teleskopet

I dec. 2021 opsendte amerikanerne det nye James Webb teleskop som skal afløse Hubble teleskopet. Webb teleskopet har et spejl på 24 m2 eller ca. 5 gange større end det gamle Hubble teleskop. Mens Hubble teleskopet lå i en bane 550 km over jorden , ligger Webb teleskopet meget længere væk - mellem 250.000 - 800.000 km fra jorden.

Resultatet er langt bedre billeder end man havde fået med Hubble - nedenfor er vist en stjenetåge taget med hver af de to teleskoper.

T.v. Ørnetågen set med Hubble teleskopet og t.h. med James Webb teleskopet.
James Webb teleskopet har afsløret nye galakser som stammer fra den periode efter Big Bang som kaldes "Dark Age" - altså før der var stjerner og galakser. Nu er spørgsmålet om hele standardteorien om Big Bang skal omskrives ...?

Vores galakse 'Mælkevejen'

Afstande: Ikke kilometer, men lysår
Universet størrelse er så enormt at man måler afstande - ikke i kilometer - men i lysår. Et lysår er den afstand som lyset kan tilbagelægger på ét år. Lyset bevæger sig med en hastighed på 300.000 km i sekundet! Vores Sol er 8 lysminutter fra jorden , idet det tager sollyset 8 min. at bevæge sig de ca. 150 mio. km fra Solen og ned til jorden.

Med det blotte øje kan vi se ca 6.000 stjerner på himlen. Den nærmeste stjerne i forhold til vores Sol er dobbeltstjernen Alfa Centauri A +B, som er lidt over 4 lysår borte fra vores solsystem. De andre stjerner vi ser er hundreder eller tusinder af lysår borte. Men alle stjernerne vi ser med det blotte øje ligger alle sammen i galaksen Mælkevejen.

Mælkevejen set fra jorden - som et lysende bånd hen over himlen
Mælkevejen - én af mange mia. galakser
Vores Solsystem dvs. solen og de 8 planeter er en del af en enorm samling af stjerner kaldet Mælkevejen ( se nedenstående illustration). Mælkevejen er en såkaldt Spiralgalakse som indeholder mange milliarder stjerner. Endnu i 1990'erne troede man at antallet af stjerner i Mælkevejen var 50-100 mia., men med stadig bedre observationsteknologier ( teleskoper) anslår man i dag, at Mælkevejen indeholder mellem 200-400 mia. stjerner!

Men vi er ikke alene. Uden for Mælkevejen befinder der sig milliarder af galakser - alle med mange milliarder stjerner. Man anslår i dag at universet omfatter mellem 100-200 mia. galakser! Men, men, men - det er kun den del af universet som vi kan observere! Der kan være galakser som er så langt væk at vi endnu ikke kan se dem fordi lyset fra dem ikke er nået ned til jorden! Ja - dette er meget meget svært at forstå .... jeg forstår det heller ikke :-)

Vores galakse Mælkevejen - ligner formendtlig vores nabogalakse Andromeda galaksen som her anvendes som illustration. Andromeda galaksen ligger 2,5 mio. lysår fra vores Mælkevej

Et kig ud i universet med Hubble teleskopet

Se Hubble teleskopets top 100 billeder af universet. Læs mere om universet på planetarium.dk
En stjernetåge hvor nye stjerner fødes
To galakser mødes ....
Galaksen WHIRLPOOL (M51) 24 mio. lysår borte
Ultra Deep Field - indeholder ca. 10.000 galakser og er ca 13 mia. lysår borte - det er det længste 'væk' eller 'tilbage' som vi kan se i universet i dag.

Kap.2: Vores solsystem

Solen

Vores sol er blot én af de mange milliarder stjerner i galaksen Mælkevejen. Solen blev dannet for ca. 4.6 mia. år siden. Man mener det er sket ved at en tidligere stjerne er kolapset og blevet til en Supernova, dvs. en gigantisk sky af støv og gas som er blevet spredt ud i rummet. I centrum af skyen er solen blevet dannet og rundt om solen har tyngdekraften samlet det øvrige materiale til de planeter vi kender i dag. Se illustration Om ca. 5 mia. år vil solen have opbrugt sit brændstof af Hydrogen og vil begynde at fusionere tungere grundstoffer. Til sidst vil solen svulme op og opsluge de indre planeter og endelig ende sit liv som en 'hvid dværg' stjerne...

Solsystemet

Planeterne blev dannet efter solen af støv og gas som i millioner af år samlede sig til de planeter vi kender i dag. Man kan skelne mellem to typer af planeter i vores solsystem:
 • De fire små terrestrisk (jordlignende) planeter eller klippeplaneterne; Merkur, Venus, Jorden og Mars. De er dannet af de tungeste materialer (sten og jern) i solsystemet
 • De store gasplaneter : Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, der - som navnet antyder - hovedsageligt består af gas. Pluto blev tidligere regnet for en planet - men betegnes i dag for en "dværgplanet".
Fig.2: Vores solsystem vist med størrelsesforholdet mellem solen og planeternes indbyrdes størrelse

Video animation af solsystemets dannelse 4,5 min

Kap. 3: Planeten Jorden

Jorden dannes

Da jorden blev dannet for ca. 4,5 mia. år siden, var jorden i de første mange millioner år en stor glødende masse af bjergarter. Samtidigt blev jorden konstant bombaderet af meteorer, som var med til at gøre overfladen glødende varm.

Fra den glødende overflade steg gasser i form af vanddamp, CO2 m.v. op og dannede jordens tidligste atmosfære. Månen blev formentlig dannet ved at en anden planet kolliderede med jorden og herefter blev til jordens måne.

I gennem millioner af år blev jorden langsomt afkølet og jordens skorpe størknede og blev fast. Samtidigt med afkølingen blev vanddampen i atmosfæren fortættet og dannede oceanerne.

Men jordens kerne er endnu glødende varm - med en temperatur på ca. 5.000 ° C. Det er denne varme som fortsat strømmer ud fra jordens kerne, som gør at jorden er geologisk aktiv. I det følgende skal vi se hvad det betyder.

En illustration af hvordan den tidlige jord har set ud
Jorden tidligste atmosfæren har været meget anderledes end i dag. Først med livets udvikling i havet og siden på landjorden får vi den atmosfære vi har i dag, med meget lidt CO 2 (0.04 %), N (78 %) og O 2 (21 %).

Jorden er en 'klippeplanet' og består derfor hovedsageligt af en række bjerarter. Bjerarterne er opbygget af forskellige mineraler som igen består af forskellige grundstoffer. De mest almindelige og mest udbredte grundstoffer på jorden er vist i nedenstående figur.

De tungeste af disse grundstoffer er jern og nikkel som især findes i jorden kerne. Jordens overflade består derimod af de lettere grundstoffer - som f.eks. silicium.

Jordens opbygning

Jules Vernes historie om 'Rejsen til jordens indre' forblev en fantasi. Det er kun lykkes os af bore lidt over 12.000 km ned i jordens skorpe. Her blev tryk og temperaturer så voldsomme at boreudstyret blev ødelagt.

Vores viden om jordens opbygning er derfor ikke baseret på direkte observationer. VI har kunnet studere lavaen fra vulkanerne og herigennem få en ide om hvilke materialer jorden er dannet af. Endvidere har man gennem studiet af meteorsten kunnet få oplysninger om hvilke materialer solsystemet planeter består af.

Jordens opdeling i forskellige lag har man kunnet bestemme ved at analysere hvordan jordskælvsbølger bevæger sig gnnem jorden. Det var den danske seismolog, Inge Lehmann, der på denne måde kunne påvise i 1936, at Jorden har en fast indre kerne

I en simpel beskrivelse af jordens opbygning kan man skelne mellem skorpe, kappe og kerne - se figur t.h.

I det følgende skal vi se hvad der er karakteristisk for de tre lag i jordens indre.

jordens opbygning (Otto Leholt)
Figur 3: Jordens opbygning - © O.Leholt

Skorpen

Jordens skorpe er det yderste lag af jorden og betegnes også Lithosfæren.

Det er fra jorden skorpe at vi henter vores råstoffer som metaller, olie, gas m.v.

Jordens skorpe er opbygget af bjerarter med et højt indhold af grundstoffet Silicium og består derfor af relativ lette bjergarter. Massefylde ca. 3-6 g/cm3

Skorpens tykkelse varierer fra ca 10-100 km og udgør en meget lille del af jordens samlede masse. Ned gennem skorpen / Lithosfæren stiger temperaturen fra overfladens 0° C til hele 1300 ° C

Kappen

Jordens kappe består egentlig af to lag: astenosfæren og mesosfæren.

I jordens kappe er bjergarterne under større tryk og højere temperaturer, og vil være mere eller mindre opsmeltede eller sejtflydende som sirup.

Bjergarterne i kappen har et mindre indhold af Silicium, men en del magnesium og jern og har derfor også en større massefylde. Kappen udgør ca. 75-80 % af jordens samlede volumen og masse.

Som vi skal se senere, er det bevægelser eller strømninger (konvektion) i kappens øvre dele som forårsager de store geologiske processer, som dannelsen af bjergkæder, oceaner, jordskælv og vulkanisme.

Kernen

Jordens kerne består af de tungeste materialer - hovedsageligt jern og nikkel og massefylde ca. 9,5–11 g/cm3
I den ydre kerne er metallerne flydende, mens de i den indre kerne optræder i fast form. Temperaturen i jordens kerne er ca. 5.400 ° C.

Det er udstrømningen af varme fra jordens kerne som gør at jorden er geologisk aktiv. Dette viser sig umiddelbart ved jordskælv og vulkanisme, og på langt sigt i opbygningen af bjergkæder og kontinenternes bevægelser.

Mere om Lithosfæren og skorpen

I det foregående har vi blot beskrevet jordens skorpe som ét lag i jordens opbygning. Det er noget forsimplet , og vi skal derfor se lidt nærmere på hvad skorpen består af.

Jordens skorpe består egentlig af tre forskellige lag

 1. En kontinentalskorpen (30-70 km tyk) hvorpå kontinenterne befinder sig
 2. En oceansbundskorpe (5-10 km tyk ) under oceanerne
 3. Begge ligger ovenpå de tykkere og hårde lithosfæreplader ( ca 70-100 km tykke).
Lithosfæren er ikke én sammenhængende skal rundt om jorden, men er opsplittet i en 8-10 større og mindre plader, som betegnes de tektoniske plader. Det er disse lithosfæreplader som bevæger sig og dermed flytter såvel oceaner som kontinenter, som vi skal se i det følgende.
Dette kan illustreres således:
jordens
Figur 4: Model af jordens skorpe og vigtigst bjergarter

Kap. 4: Teorien om Pladetektonik

Det store pudslespil...
Ethvert barn der har siddet i folkeskolen og kigget på verdenskortet på væggen har nok fået denne tanke: passer kontinenterne ikke sammen som brikker i et puslespil? Allerede i 1596 havde geografer set at Sydamerikas østkyst passede sammen med Afrikas vestkyst. Nogle forstillede sig, at det var Biblens historie om syndfloden der havde adskildt de to kontinenter eller at det var sket gennem gigantiske jordskælv.

Alfred Wegeners hypotese om kontinentaldrift

Alfred Wegener med piben Det blev den tyske polarforsker og geolog Alfred Wegener (1880-1930) som dannede grundlaget for vores moderne forståelse af dette fænomen. I 1912 publicerede han sin hypotese om at alle verdens kontinenter engang havde hængt sammen i ét superkontinent som han kaldte Pangæa -

Udover at konstantere at det Sydamerikanske kontinents kystlinje passede sammen med Afrikas vestkyst, så underbyggede han sin hypotese med an række andre observationer.

Under ekspeditioner til Afrika og Sydamerika fandt han de samme bjergarter på begge kontinenter, men også de samme ferskvandsdyr. Hvordan disse dyr kunne optræde på hver sin side af det store Atlanterhav gav ikke umiddelbart mening.

Ligeledes fandt han skurestriber efter is i såvel Afrika som Indien, hvilket kun kunne forklares ved at disse kontinenter måtte have ligger længere mod syd end i dag.

Wegener havde dog svært ved at forklare hvilke kræfter som kunne have trukket kontinenterne fra hinanden. Hans bedste forklaring var, at kontinenterne flød overpå oceanbundens basalt lag , lidt ligesom isbjerge på vandet. Hans hypotese om kontinentaldrift blev derfor mest modtaget med en lettere hovedrysten i hans samtid.
Superkontinentet Pangæa
Figur 5: Wegener forestillede sig at alle kontinenterne engang havde hængt sammen i ét stort superkontinent. Se Pangæa med nutidens lande.

Nye observationer af havbunden efter 1950 ...

Der skulle gå mere end 30-40 år før man begyndte at tage Wegeners hypotese alvorligt. Som altid kom den nye forståelse af vores verden fra nye observationer.

Med udviklingen af store ubåde i tiden efter 2. Verdenskrig begyndte man at kortlægge havbunden på jordens oceaner. Man havde hidtil forestillet sig at oceanbunden udgjorde en kæmpe flad slette af sand og andre sedimenter. Det man fandt var noget helt andet!

De mest epokegørende opdagelser var følgende:

 • Langs midten af Atlanterhavet fandt man en flere kilometer høj bjergkæde - i dag kendt som den Midtatlantiske højderyg. Langs bjergkæden var der endvidere vulkansk aktivitet og det viste sig at Island ( og en række mindre øer ) i virkeligheden blot er en del af denne undersøiske bjergkæde.
 • Den Midtatlantiske højderyg var endvidere gennemskåret af en gravsænkning - som direkte kan ses på Island
 • Målinger af alderen på Atlanterhavets bund viste, at oceanbunden var yngst langs højderyggen og ældst jo længere væk herfra man kom.
 • Endvidere fandt man, at oceanbunden ikke bestod af sand og sedimenter, som man hidtil havde antaget, men derimod af den vulkanske bjergart Basalt.
 • Andre steder - ikke mindst ikke mindst i Stillehavet fandt man omvendt kilometer dybe gravsænkninger - hvor havbunden nåede ned til 11 kilometers dybde i Mariannergraven. Disse områder kender vi i dag som dybdegrave.
Det er vigtigt at du kan identificere (altså finde) følgende strukturer på det fysiske kort:
1) Den midtatlantiske højderyg
2) Dybdegravene i det nordvestlige Stillehav
3) Bjergkæderne Rocky Mountains, Andesbjergene, Alperne og Himalayabjergene og
4) De vulkanske øbuer i det nordvestlige Stillehav

Figur 6 Det fysiske verdenskort med højder og dybder.

Jordskælv, vulkaner og pladegrænser

Kortet t.h. (figur 3) viser udbredelsen af jordskælv og aktive vulkaner. Se kortet - figur 3.

Hvis vi ssmmenligner dette kort med det fysiske verdenskort, kan man se et tydeligt sammenfald mellem en række fysiske fænomener og udbredelsen af jordskælv / vulkaner.

Det vi først og fremmest kan se er følgende:

 • Udbredelsen af jordskælv / vulkaner ligger i lange udbrudte kæder - såvel på kontinenterne som i havet. De optræder altså ikke i et tilfældigt spredt mønster.
 • Ned i gennem Atlanterhavet og op i det Indiske ocean og i Stillehavet finder vi lange 'kæder' af jordskælvsområder.
 • Stillehavet er omkredset af en næsten ubrudt række af vulkaner - også kendt som "The Ring of Fire". Vulkanerne følger bjergkæderne i Nord- Sydamerika og øbuerne i det vestlige Stillehav ( østlige Asien)
 • På kontinenterne finder vi jordskælv / vulkaner i de områder hvor vi har de store bjergkæder; fra Rocky Mountains i Nordamerika gennem Andesbjergene i Sydamerika. I Europa er det Alperne videre over Tyrkiet, Iran og Afghanistan til Himalaya bjergkæden i Asien.
 • I den nordvestlige del af Stillehavet / østlige Asien finder vi de vulkanske øbuer med Aleuterne, Kurillerne, Japan, Philippinerne og Indonesien.
 • Endeligt kan vi se dybdegravene langs Sydamerikas vestkyst og langs økæderne i Asien.
  jordskælv
  Figur 7: Udbredelsen af jordskælv og vulkaner
  Foreløbig konklusion
  Vi ser altså at der er særlig udpræget geologisk aktivitet (jordskælv og vulkanisme) netop i de områder, hvor vi finder de fysiske strukturer som bjergkæder, øbuer, højderygge og dybdegrave i oceanerne!

  Spørgsmålet er så, hvordan man har forklaret dette? Det skal vi se i det følgende.

Pladetektonikken som den nye teori

Med kortlægningen af oceanernes havbund og udbredelsen af jordskælv og vulkaner blev Wegeners hypotese om kontinentaldrift igen aktualiseret.

1967: Teorien om pladetektonik
Det var den amerikanske geolog Jason Morgan, som i 1967 lagde brikkerne til det der siden er kendt som teorien om pladetektonik og som i dag er den alment accepterede teori om kontinenternes placering og udvikling.

I følge den pladetektoniske model består jorden skorpe (lithosfæren) ikke af én sammenhængende skal, men derimod består af 7-8 store og en række mindre plader som vist i Figur 5.

Det er vigtigst at forstå, at kortet med de tektoniske pladegrænser ikke er baseret på direkte observationer, men alene indirekte observationer af de fysiske strukturer som sådanne bevægende pladegrænser skaber på jordoverfladen og under havet. Det tektoniske kort i fig. 5 er altså en model af hvordan vi forestiller os skorpen ser ud.

Med udviklngen af GPS (Global Position System) og radarteknologi har man endvidere kunnet måle hvor hurtigt kontinenterne bevæger sig i forhold til hinanden. Hastigheden er angivet i cm pr. år i kortet t.h.

Mens Wegener forestillede sig at det alene var kontinenterne som bevægede sig , så ved vi i dag, at det er både kontinentskorpen og oceanbundsskorpen som flytter sig. Det gør de, fordi vi forestiller os, at de begge ligger overfor den underliggende Lithosfære - se figur af jordens skorpe.
Fig. 8: Pladegrænserne med angivelse af pladernes bevægelsesretning og hastighed i cm pr. år. Kilde:?

De tre billeder - kan du se sammenhængen..?

Du skal gerne kunne se sammenhængen mellem de tre kort som vi har gennemgået i det foregående. Altså:
1: Det fysiske verdenskort
2: Udbredelsen jordskælv og vulkaner
3: De tektoniske pladegrænser

Kap. 5: Pladerande / grænser

Den pladetektoniske model skelner mellem tre forskellige typer af pladerande eller pladegrænser:
 1. Konstruktive eller divergerende pladerande,
 2. Destruktive eller konvergerende pladerande, og endelig
 3. Bevarende eller transforme pladerande .
Modellen t.h. illustrerer de tre typer af pladerande.

Det du i første omgang skal lægge mærke til er pladernes bevægelsesretning i de tre tilfælde.

 • I de konstruktive pladerrande bevæger pladerne sig væk fra hinanden
 • I de destruktive pladerande bevæger de sig imod hinanden, og
 • I de bevarende pladerande bevæger de sig langs hinanden.
Figur 9: Model som illustrerer de tre typer af pladerande
Mantle = kappe, Transform Fault = forkastning

1) Konstruktive pladerande

Opsplitning af kontinenterne

Konstruktive pladerande er dem, som man mener får kontinenterne til at spillets op - således som det f.eks. er sket med Afrika og Sydamerika.

Ordet konstruktiv (= opbyggende) virker derfor umiddelbart misvisende. Men forklaringen er, at der hvor et kontinent splittes fra hinanden skabes der noget nyt - nemlig en ny oceanbund! Derfor kan pladegrænsen betegnes som konstruktiv :-)

Man mener der sker følgende:

 • Opstigende varmestrømme fra kernen smelter bjerarterne i jordens kappe
 • De opsmeltede bjerarter udvider sig, bliver lettere og stiger opad til kappens øverste lag Astenosfæren.
 • Når den opstrømmende varme møder den faste lithosfære plade vil denne langsom revne, og de opstrømmende smeltede bjerarter (=magma) vil langsom trække kontinentpladen fra hinanden.
 • Opstrømmende magma danner vulkansk bjergkæde (oceanryg) og ny oceanbundsskorpe
En simpel illustration heraf er vist nedenfor:
Fig 10: Simpel model af oceanbundsspredning ved en konstruktiv pladerand

Se også disse:

Illustration 2
eller denne video
eller denne video animation

Udviklingen af et ocean

Denne proces er måske lettere at forstå hvis vi ser de enkelte faser heri. Heldigvis kan vi iagttage de tidlige stadier i denne proces i Østafrika, som illustreret i figuren t.h.

De enkelte faser (a-b-c-d) kan beskrives således:

 1. Opstigende magma i astenosfæren løfter lithosfæren op og der dannes sprækker kontinentalskorpen, som langsom trækkes fra hinanden.

  Du kan forestille dig at det var sådan at Sydamerika og Afrika oprindeligt - for ca. 65 mio. år siden blev delt.

 2. I takt med at kontinentalskorpen trækkes længere fra hinanden skabes en såkaldt gravsænkning i landskabet. Forskellige stadier i denne proces kan ses ned gennem det østlige Afrika ( Rift Valley i Kenya og de aflange søer)
 3. I takt med at gravsænkningen udvikles vil den fyldes med vand og et nyt hav er under udvikling. Dette stadie kan i dag ses med det Røde Hav hvor Afrika og den Arabiske halvø trækkes bort fra hinanden.
 4. I den sidste fase er der dannet et nyt ocean (f.eks. Atlanterhavet) med en midterryg. Langs midterryggen stiger magma / lava op og danner ny oceanbundsskorpe. Denne fase kan illustrere den nuværende adskillelse af Afrika og Sydamerika og dannelsen af Atlanterhavet.
kontinet opsplitning i Østafrika
Figur 11: Fire faser i opsplitningen af et kontinent og dannelsen af et ocean. Alle fire faser (a-b-c-d) kan i dag observeres i det nordøstlige Afrika
Kilde: Alverdens Geografi
Kort over Østafrika

2) Destruktive pladerande

Der findes tre typer af destruktive pladerande. Fælles for alle tre er at to lithosfæreplader støder sammen hvorved den ene plade (den tungeste) synker ned i astenosfæren og opsmeltes. Derfor navnet 'destruktive' pladegrænser.

De tre typer er illustreret nedenfor:

1. Oceanplade mod kontinent
En oceanbundsskorpe og en kontinentalskorpe støder sammen.

Da oceanbunden er tungere end kontinentalskorpen synker den første ned under den anden. Hvor ocenanbundsskorpen møder kontinentet dannes en dybdegrav

Under nedsynkningen (subduktion) opvarmes lithosfærepladen og oceanbundsskorpen og nogle af bjergarterne begynder at smelte (= magma) og magmaen vil søge opad og danne vulkaner. Jordskælv er hyppige i dissesubduktionszoner.

Denne situation kan i dag observeres langs Sydamerika vestkyst, hvor Nasca-pladen dykker under den Sydamerikanske plade.

Fig. 12: Model af oceanplade som synker under et kontinent - i en såkaldt subduktionszone
Kilde:https://virtuelgalathea3.dk/artikel/sammenst-dszoner-destruktive-pladerande
2. Oceanplader støder sammen
Her er det to oceanbundsskorper der støder sammen. Den ene vil synke ned under den anden (=subduktion) og hvor der dannes herved en dybnegrav.

Pladen der synker ned opvarmes , bjerarterne smelter og vil søge opad og skabe vulkaner. Vulkanerne vil danne en vulkansk øbue.

I subduktionszonen vil der være hyppige jordskælv, og da disse jordskælv sker i havet , vil de kunne udløse Tsunamier.

Disse pladegrænser er særdeles udbredt i det østlige Asien (det vestlige stillehav), hvor vi finder de vulkanske øbuer som Aleuterne, Kurillerne, Japan, Philippinerne og Indonesien.

Fig. 13: Model af to oceanplader som støder sammen og har dannet en dybdegrav og vulkanske øbuer.
3. Kontinentplader støder sammen
I den 3. type af destruktive pladegrænser er det to kontinentalskorper der stødder sammen. Vi skal forstille os at der på et tidspunkt har været et ocean mellem de to kontinenter, men oceaner er blevet 'lukket' ved sammenstøddet mellem pladerne.

Den tidligere oceanbundsskorpe vil blive foldet op i nye bjergkæder ( foldebjerge). Dette kan i dag ses med bjergkæden Himalaya, som er dannet ved at Indien (som var et tidligere kontinent) er støt sammen med Asien.

En tidligere fase af denne form for pladegrænse kan i dag ses i Middelhavsområdet, hvor den afrikanske plade stødder sammen med den euroasiatiske plade. Herved er Alperne blevet dannet (foldebjerge) og de vulkanske øer i Middelhavet - f.eks. Sicilien, Milos, San Torini m.fl. Destruktiv pladerand - kontinent mod kontinent

Fig 14: Model af to kontinentplader som er stødt sammen og har dannet foldebjerge.

3) Bevarende pladerande

San Andreas forkastningen

Der findes i dag kun et sted i verden hvor vi kan iagttage en bevarende pladerand- nemlig i Californien langs den såkaldte San Andreas forkastning.

Her bevæger to lithosfæreplader sig langs med hinanden, nemlig Stillehavsplade som bevæger sig mod nordøst og den Nordamerikanske plade som bevæger sig mod sydøst.

Langs forkastningen vil jordskælv kunne forekomme, mens der ikke findes vulkanisme. Bevarende pladerand

Fig. 15: En bevarende pladerand , hvor pladerne bevæger sig langs hinanden.
Kilde:https://virtuelgalathea3.dk/artikel/sammenst-dszoner-destruktive-pladerande

Animationer af pladegrænser

Eller se denne VIDEO ca. 6 min

Pladetektonisk model fra geografilokalet

Kap. 5.1: Kræfterne bag pladetektonikken

Modellen t.h. viser en konstruktivpladerand i midten af et ocean og på begge sider af oceanet ses en destruktiv pladerand , hvor oceanbundspladen synker under kontinentet.

Konvektionstrømme

Man antager i dag at det som driver pladebevægelserne er såkaldte konvektionsstrømme i jorden kappe og ikke mindst i astenosfæren. Vi kan jo i sagens natur ikke dirkete iagttage disse konvektionsstrømme i jordens kappe, men vi kender de fysiske love som skaber konvektion.

Konvektion opstår i væsker eller gas når der er forskelle i temperaturen og densiteten (tætheden / massefylde).

Vi kender det fra atmosfæren , hvor luften varmes op ved jordoverfladen og dermed udvider sig og bliver lettere - luften vil stige opad hvor lufttrykket er lavere og således skabes de cirkulationsceller eller konvektionsceller af luft i jordens atmosfære, som du forhåbentlig har lært om i klimatologi.

De samme fysike love må gælde for jorden indre. Varme fra jorden kerne vil søge op gennem jordnes kappe og her vil nogle af bjergarterne blive mere eller mindre flydende - også kaldet 'magma'. Man forestiller sig at denne varmeopstigning kun sker i bestemte områder af kappen, hvor magmaen rammer undersiden af den hårde lithosfære og herefter glider ud til hversin side.

Herved trækkes lithosfærepladen langsomt fra hinanden, og vi får skabt en konstruktiv pladerand. Den nu aflølede magma bliver tungere og synker derfor ned længere væk fra spredningszonen.

Figur 16: Model af jordens skorpe med konvektionsstrømme i astenosfæren Se animation

Se Opgave 3     Opgave 3

Kap. 5.2: Wilson Cyklus

Den såkalte 'Wilson-cyklus' blev først besskrevet af den canadiske geofysiker J. Tuzo Wilson (1908-1993) - se figur t.h.

En Wilson cyklus beskriver hvordan ét kontinent splittes op for til sidst igen at samles til ét kontinent. Processen kan opdeles i fem faser.

1. fase: Opløftningen
I den første fase løftes kontinentet op der hvor varmestrømme fra kappen møder lithosfæren. Der dannes sprækkedale i overfladen - også kaldet 'Rift Valleys' . Denne fase kan iagttages i dag i Ethiopien i det østlige Afrika.

2. fase: Spredningen
Her trækkes den nu revnede lithosfæreplade fra hianden og et nyt hav er under udvikling. Denne fase kan også iagttages i det nordøstlige Afrika dels med dannelsen af de aflange søer og mere udviklet i det Røde Hav mellem Afrika og den Arabiske halvø.

3. Fase : Vulkanske øbuer
På dette tidspunkt er dele af oceanbundsskorpen blevet afkølet og dermed tungere , og begynder nu at synke under en anden del af oceanbunden.

Hermed dannes vulkanske øbuer - således som vi kan se det i dag i det vestlige Stillehav med Auleuterne, Kurillerne, Japan , Philippinerne m.v.

4. fase: Lukningsfasen
Endnu en destruktiv pladerand er opstået nu langs oceanbunden og kontinentet. Bemærk at oceanbundsspredningen er ophørt, så oceanet vokser ikke længere, men over tid vil det alene være de destruktive pladerande som gradvist men sikkert opsluger oceanet.

Denne fase kan i dag iagttages i Middelhavet hvor Afrika og Europa langsom mødes.

5. fase: Sammenstødsfasen
I den sidste fase af Wilson-cyklusen er de to kontinenter endelig stødt sammen igen og cyklussen er afsluttet. Denne fase kan i dag ses i det sydlige Asien hvor den Indiske plade er stødt sammen med den Euroasiatiske og har dannet Himalayabjergkæden.

Se nedenstående link for en visualisering af kontinenterne historie: Jordens udvikling
i 800 mio år
Figur 17: Illustration af en Wilsom-cyklus og de fem faser

Kap. 5.3: Naturvidenskabelig metode

Pladetektonikken som vi har gennemgået her kan anvendes til at illustrere den naturvidenskabelige metodes anvendelse i praksis.
 • Observationer - f.eks at kontinenternes kystlinjer passer sammen
 • Spørgsmål - hvad kan forklaringen være på dette ?
 • Hypotese - er det måske fordi kontinenterne har hængt sammen i ét kontinent?
 • Indsamling af data - som kan bekræfte eller afkræfte hypotesen
 • Analyse af data; udbredelsen af jordskælv, vulkanisme, bjergkæder, dybdegrave og højderygge.
 • Opstilling af teori - f.eks Wegners 'Kontinentaldrift' og senere teorien om pladetektonik
 • Model som illustrerer teorien - f.eks. den pladetektoniske model
Hvad afgør om en teori er brugbar?
En naturvidenskabelig teori som f.eks. teorien om pladetektonik er brugbar i det øjeblik den kan give en tilfredsstillende forklaring på de geologiske fænomener som vi direkte kan observere og de spørgsmål vi stiller hertil.
model af pladetektonik - destruktiv pladerand
Model af en konstruktiv og to destruktive pladerande.
Bemærk - vi kan direkte observere de geologiske fænomener på overfladen ( bjergkæder, vulkaner, jordskælv og dybdegrave mv. , mens alt hvad der sker neden i jordens skorpe alene er baseret på hvad vi forstiller os - og derfor er ovenstående blot en MODEL.
kilde: webgeology.alfaweb.no

Kap. 6: Geologiske processer

Jorden er geologisk aktiv

I geologien skal du lære om hvordan jorden er en geologisk aktiv planet. Dette skyldes at jordens kerne endnu er varm - ca. 5.000 g C.

Vi kan skelne mellem indre og ydre geologiske processer:

Illustration af de ydre og indre geologiske processer

Indre geologiske processer

Fra jordens kernen strømmer varmen op mod jordens overfalde ->
Bjergarterne smelter og bliver til magma (flydende /plastisk bjergarter)
Hvis magmaet afkøles langsomt dannes bjergarten granit.

P.g.a. det høje tryk og de høje temperaturer i jorden skorpe / kappe omdannes bjergarterne til metamorfe bjergarter

Nogle steder vil varmeudstrømningen fra kernen nå op til jordoverfladen og her danne vulkaner. Magmaet (lava) afkøles nu hurtig og danner bjergarten basalt.

Under jordens skorpe vil strømme (konvektionsstrømme) af smeltede bjergarter nogle steder trække jordskorpens plader fra hinanden og andre steder mod hinanden.

I begge tilfælde optræder jordskælv og hvor to plader støder sammen, vil der dannes vulkanske øer eller nye bjergkæder.

Ydre geologiske processer

Fordi jorden er geologisk aktiv er der blevet skabt betingelser for det biologiske liv på jorden. Atmosfærens gasser, ikke mindst vanddamp og CO2, stammer nemlig fra den geologiske aktivitet som vulkanisme er et synligt udtryk for.

Jordens atmosfære - og klimasystemet - betyder omvendt at bjergarterne på jordens overflade hele tiden udsættes for forvitring og nedbrydning p.g.a. vind og vejr, vand og frost.

Bjergarterne ( bjergene) vil langsomt men sikkert blive omdannet til sedimenter (sand, grus og ler) som aflejres på kontinenterne eller i havet langs kontinenterne.
Når sedimenterne kommer under stigende tryk vil der dannes sedimentære bjergarter

Lige som det biologiske liv har udviklet sig gennem millioner af år, så er jordens overflade under konstant - omend usigelig langsom - forandring. Over mange millioner af år driver kontinenterne rundt, mens oceaner og bjergkæder forsvinder og nye opstår.

Det er alt dette du skal lære om i geologi. :-)

Eksempler på ydre processer

Et eroderes landskab - Grand Canyon
Grand Canyon - kløften er skabt af flodens vand gennem to millioner år
Eroderet bjerglandskab i det sydlige Kina
Eroderet bjerglandskab i Guillin, Guangzi-provinsen i det sydlige Kina.

Oprindeligt var her et stort bjergmassiv af kalksten ( tidligere havbund). Gennem millioner af år er kalkstenen blivet opløst af nedbøren og tilbage står nu de håreste dele af kalkmassivet - som disse karakteristske små 2-300 m høje kalkklipper.

At jorden er geologisk aktiv (jordskælv, vulkaner)
skyldes varmen fra jorden kerne.

NEDENSTÅENDE IKKE FÆRDIGT

Kap.7: Hovedbjergarterne

Bjergarterne

Jorden er opbygget af en række grundstoffer:

jern (35 %), ilt (30%) Silicium (15%), Magnesium (13%), Nikkel (2,4%) og mindre mængder af Svovl, Calcium, Aluminium m.fl.

Grundstofferne indgår i forskellige kombinationer hvor de danner mineraler, som er bjergarternes byggesten.

Der findes mere end 3.000 mineraler på jorden, men en lille gruppe af disse er særlig hyppige i jordens skorpe og kaldes derfor de bjergartsdannende mineraler.

De vigtigste er:

 • kvarts (Silicium Si) lyse mineraler = sand
 • feltspat - rødlige mineraler
 • amfibol - (hornblende) mørke mineraler
I geologien skelner vi mellem tre hovedtyper af bjergarter:

1. Magmatiske (vulkanske)

Er bjergarter der dannes ved afkøling af smeltede bjergarter (magma)
 • Dybbjergarter (plutoniske). Grovkornede
 • Dagbjergarter - finkornede

2. Sedimentære:

Bjergarter som dannes af nedbrudte bjergarter (= sedimenter)
 • Uorganiske (bjergarter) - ofte lagdelte
 • Organiske (plankton / skaldyr i havet)

Metamorfe bjergarter

dvs. omdannede bjergarter - altså magmatiske eller sedimentære bjergarter som p.g.a. tryk og varme omdannes

ofte ligger mineralerne "båndene "

bjergarterne
Figur 4: Hovedbjerarterne

Kap. 7: Det geologiske kredsløb

Geologiske kredsløb
Figur 5: Geologiske kredsløb - pilene illustrer de geologiske processer. Resultatet af disse er de forskelige bjergarter.
Kilde: Geografiske Verdensbilleder
En bjergart defineres som et resultat af en geologisk proces.

Når vi har forskellige bjergarter skyldes det således at de er et resultat (produkt) af forskellige geologiske processer!

De geologiske processer som danner de tre hovedtyper af bjergarter kan illustreres i det geologiske kredsløb.

Nogle af de geologiske processer finder alene sted på jordens overflade og kaldes de ydre eller eksterne geologiske processer.

Andre processer finder sted i jordens indre og kaldes derfor - de indre eller interne geologiske processer.

Den pladetektoniske model kan illustrere de geologiske processer som danner bjergarterne:
Model af en destruktiv pladegrænse, som viser de geologiske processer som danner de tre bjergarter
kilde: webgeology.alfaweb.no

Animation af bjergarternes dannelse

Kap.9: Vulkaner

Keglevulkan

Vulkanen Fuji i Japan
Keglevulkanen Fuji i Japan

Skjoldvulkan

Vulkanen Vatnajokull på Island
Skjoldvulkanen Vatnajokull på Island

Eksplosionsvulkan

Vulkanøen Santorini i Grækenland - tidligere eksplosionsvulkan Foto

Det fysiske og tematiske kort

Fysisk verdenskort
Figur 6: Fysisk verdenskort

Sammenfatning

Du skal nu gerne kunne beskrive hvilke geologiske strukturer som det fysiske kort viser i form af: terrænforhold (højde og dybde), udbredelse af bjergkæder og højderygge i oceanerne, dybdegrave og vulkanske øbuer.

Du skal dernæst kunne forklare udbredelsen af disse geologiske strukturer / fænomener med det tematiske kort som er vist t.h.

Se Opgave 4     Opgave 4

Eksterne ressourcer:

Beskrivelse af bjergarterne - en vejledning

Den Dynamiske jord - supplerende tekst

Kontinenterne udv. i 500 mio år |

Web-geologi utallige animationer af geologi , pladetektonik m.v.

Animation af Pladetektonikken

Detaljeret gennemgang af pladetektonik

Konstruktive og destruktive pladegrænser

Konstruktive og destruktive pladegrænser
kilde: webgeology.alfaweb.no

Fysisk verdenskort

Fysisk verdenskort
Til toppen