Ottos geografi noter til HF
Covid-19
Coronavirus - 2020

Indgår ikke i pensum

Sidst opdateret: d. 26-06-2023

Ny Corona-bølge efterår 2021

d. 29. dec havde Danmark det højeste antal nye daglige smittetilfælde på over 23.000 nye smittede.

Oveni det stigende smittetal , har vi også fået en ny variant ,kaldet Omicron, som første gang blev konstanteret i Sydafrika d. 24. nov 2021. Omicron adskiller sig fra den tidligere Delta variant , ved at have hele 32 mutationer, og er umiddelbart lagt mere smitbar end tidligere varianter.

Antal daglige smittetilfælde i Danmark fra marts 2020 - dec 2021. I slutningen af dec. 2021 toppede antal nye daglige smittede med over 23.000!
Antal nye smittede fordelt på aldersgrupperne - d. 8. dec. 2021
kilde

Kære elever på FHF

Siden nov-dec 2020 er antallet afsmittede med Covid-19 steget voldsomt. Det samme udvikling ses i det meste af verden, som lige nu oplever den største pandemi i de sidste hundrede år.

I modsætning til tidligere tiders sygdomsepedimier er forskellen i dag, at vi VED hvad vi SKAL gøre.

Alligevel er Covid-19 pandemien helt ude af kontrol flere steder i verden ikke mindst i USA og England! Alene fordi man ikke har gjort det man SKAL for at undgå smittespredningen!

Nye mutationer

Selvom smittetallet efter Nytår har været faldende i Danmark, så er der grund til yderste forsigtighed, idet den 'engelske mutation' (B117) netop nu breder sig i Danmark. B117 er 50-74% mere smitsom en den alm. Covid-19 virus. Hertil kommer mutationer fra Sydafrika og Rumænien som også er set i Danmark.
Antal nye smittetilfælde dagligt i Danmark fra marts 2020 til 5. jan 2021. kilde


Globale data

Flest unge blandt de smittede !

Da pandemien nåede Danmark i starten af året var fokus i høj grad på de ældre, som den mest udsatte gruppe. Det var også primært de ældre, som blev indlagt og som døde af Covid-19.

Det der er nyt i denne 2. bølge af Covid-19 er imidlertid, at antallet af nye smittede især findes blandt unge i alderen 15-29 år. Mange steder i Danmark udgør denne gruppe halvdelen eller mere af antallet af nye smittede :-(

Ja - det er rigtigt, at unge mennesker ikke er de mest udsatte for at blive alvorligt syge eller for at dø pga Covid-19.

Men I er ligeså gode - eller bedre - smittebærere (uden symptomer) som alle andre, og kan altså i jeres samvær med andre unge, voksne og ældre sprede smitten.

Herved kan lange og uoverskuelige smittekæder blive igangsat, som kan føre til en meget alvorlig og uoverskuelig situation - også for jer. COVID data Danmark

Antal nye smittede i Danmark i de sidste 7 dage (pr. 28/1/21) fordelt på aldersgrupper. Antal smittede blandt teenagere er nu faldet i forhold til tidligere uger! kilde

Senfølger af Covid-19

I løbet af efteråret 2020, kom det frem at folk der havde været smittede i foråret og igen var erklæret raske, fortsat led af alvorlige gener af deres Covid-19 infektion. Senfølgerne beskrives som:
 • hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær
 • Åndenød ved fysisk bevægelse
 • Manglende lugte- og smagssans
 • uro og angst
Nogle har enkelte eller flere af disse symptomer , mens andre slet ikke oplever disse.

Sådan smitter Corona

Du smitter formentlig mest, hvis du har symptomer, men du kan også smitte andre, hvis du ikke har symptomer.

Det kaldes 'asymptomatisk' smitte - og det betyder reelt, at alle der ikke FØLER sig syge, ubevidst KAN smitte andre!

Ny coronavirus smitter på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza ved at virus overføres fra luftvejene hos én, der er smittet, og til en andens persons øjne, næse eller mund på én af følgende måder:

Dråbesmitte

En smittet person kan ved fx host, nys eller råb sprede dråber, der indeholder virus.

Dråber, der på den måde slynges ud i luften, kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes øjne, næse eller mund.

De fleste dråber antages at falde til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for dråbesmitte derfor ved at holde afstand.

Luftcikulation / udluftning er afgørende. Det er derfor klart at smitterisikoen er langt større når man opholder sig indendørs med andre mennesker, end når man er udendørs.

Kontaktsmitte

Kontaktsmitte kan ske både ved direkte og indirekte kontakt. Ved direkte kontakt kan en smittet person overføre eget spyt eller snot til sine hænder, og viderebringe smitte til andre fx ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Ved indirekte kontakt kan en smittet person ved host eller nys, eller ved berøring med urene hænder, afsætte virus på overflader, som fx håndtag, gelændre mv. Den næste person, der rører ved overfladen, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

kilde

Derfor skal du:

 • Bære mundbund i det offentlige rum
 • Holde afstand - min. 2 meter til andre
 • Se så få mennesker som muligt
 • Vaske hænder / spritte af hver gang du kommer indenfor (hjemme som ude)

Myndighedernes vejledning til DIG:

Dronningens tale til nationen tirsdag d. 17. marts

Til de unge havde Dronning Margrethe bl.a. denne besked:

"Det er ikke alle, der tager situationen tilstrækkeligt alvorligt.

Den er alvorlig, og den gælder os alle sammen.

Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med hinanden, især når man er ung.

Men I har tiden for jer, og I har andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder."
Covid-19 i Danmark

Antal smittede og døde - globalt

Antal smittede udvalgte lande

Du kan vælge at få vist andre lande ved at klikke på 'Add country' øverst i figuren. kilde
Tidslinje for Covid-19

Antal døde udvalgte lande

Du kan vælge at få vist andre lande ved at klikke på 'Add country' øverst i figuren. kilde

Opgaver

Opgaver til Covid-19

Opgave 1

Gå ind på Covid-19 Tracker og find data for Danmark .
 1. Hvor mange mennesker er testet positive i Danmark?
 2. Hvor stor en andel er igen meldt raske ?
 3. Hvor mange er pt. syge med Covid-19 ?
 4. Hvad lå antallet af smittede på i foråret og hvad ligger det på i slutningen af 2020?
Covid-19 Tracker

Opgave 2

 1. Find de fem lande i Verden med det største samlede antal smittede med Covid-19. Brug nedenstående datakort eller dropdown listen og vælg 'Total cases'
 2. Find herefter antallet af nye daglige smittede for de samme lande (Confirmed cases + 7-day rolling average)
 3. Find for de samme lande antallet af dødsfald som følge af Covid-19 (Confirmed deadths + 7-day rolling average)
 4. Find antal smittede pr 1 million indbyggere ( Confirmed cases + 7-day rolling avarage + Per million People)
Bonus opgave:
 1. Indsæt to ekstra kolonner i din word tabel - en til befolkningstal i mio. + dødsrate for covid-19 . Se evt vejledning
 2. Befolkningstallet finder du på https://www.prb.org/international/indicator/population/map/country/
 3. Dødsraten beregnes som:
  antal døde af covid-19 / befolkningstallet * 1000


Konsekvenser af Covid-19

Til toppen