Ottos geografi noter til HF
Geologi
Pladetektonik - om en geologisk aktiv jord

Geologisk tidstavle

Livets udvikling - kort fortalt

kilde: hubpages.com/education/evolution-theory
kontinenternes vandring gennem 500 mio. år
- Mio. år Geologisk Periode Biologiske hændelser Geologi og klima Danmark ...
Kænozoikum

(Nutid)

3 Kvartær Mennesket 10 istider mindst 4 istider - landskabsdannelse
Tertiær Insekter og fugle -> Mange store pattedyr Alpine foldebjerge Danmark dukker frem af havet i slutningen af perioden
Subtropisk og varmt klima
Mesozoikum
(Middelalder)
65 Kridt Masseuddøen
(75% af arterne uddør)

Dinosaurer uddør, men deres efterkommere, fuglene overlever ->Primater

Nordatlanten åbnes Danmark dækket af hav med mængder af kalkskallede organismer
Tropisk - subtropisk klima
135 Jura Fugle -> Dinosaurer Aflejring af sand og ler fra skandinaviske grundfjeld
195 Trias Sydatlanten åbnes
Palæozoikum

(Oldtid)

225 Perm Pattedyr opstår
Masseuddøen ->95% af arterne uddør
Istid
Hercynisk foldekæde dannes
Danmark opdeles i det Dansk Norske og det dansk tyske bassin
280 Karbon (=kul) Padder Pangæa II dannes Danmark lå i sydranden af det nordeuropæiske kontinent, tropisk klima
345 Devon Krybdyr Kaledoniske foldekæde Danmark formentlig hævet over havniveau
395 Silur Insekter og padder Danmark dækket af hav - subtropisk klima ?
435 Ordovicium Landplanter
Ældste fisk
Istid Danmark dækket afhav
subtropisk klima ?
500 Kambrium Eksplosion af livsformer Stigende iltindhold i atmosfæren -> dannelse af ozonlaget -> mindre uv stråling Danmark lå i lavvandet havområde i randen af et kontinent
Urtid 570 Prækambrium
(Urtid)
Flercellede dyr Pangæa I
Istid -
Jord-snebolden (?)
750-550 mio år pga udvaskning af atmosfærens CO2
minus 50 °C
Grundfjeldet dannes
800 Spor af flercellede alger - organismer (1 mia)
1400 eukaryote celler (dvs celler m kerne) ca 1.8 mia år 1% ilt og kraftig UV stråling
2700 ingen ilt i atmosfæren - bindes i jern (rust)
3500 Arkæikum Ældste spor af enkeltcellede org.
fossiler af anaerobe (iltfri) cyanobakterier (blå-grønne alger) dominerer i de flg. 2 mia. år
Ældste bjergarter ved Isua i Grønland 3.8 mia år -
flydende vand
3800
4600 Jordskorpen og kernen dannes
Til toppen