Ottos geografi noter til HF
Metode
Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode

Når vi arbejder med naturvidenskabelige emner som Klima, geologi , globalopvarmning m.v. er det godt hvis I kan forstå disse emner i relation til den naturvidenskabelige metode.

Den naturvidenskabelige metode kan beskrives således:

Model af den naturvidenskabelige metode
figur 1 : Naturvidenskabelig metode

Deduktiv eller induktiv metode?

Figur 2: Simpel model over deduktiv og induktiv metoder
Man kan imidlertid skelne mellem to former for analyser ( argumentationsformer) nemlig:

Deduktiv analyse

Her tager man udgangspunkt i en almen eksisterende teori.
Dernæst opstilles en hypotese vedrørende det konkrete problem som undersøges
Yderligere data / observationer indsamles, og
hypotesen kan herefter bekræftes eller forkastes.

Hvis teorien eller præmissen er sand vil de logisk afledte konsekvenser heraf også være sande.

F.eks.
1) Alle mennesker er dødelige.
2) Peter er et menneske , ergo
3) Peter er dødelig.

Konklusionen, at Peter er dødelig, vil være sand for så vidt præmisserne i 1 og 2 er sande.

Induktiv analyse

Modsat den deduktive metode, tager man i den induktive analyse udgangspunkt i konkrete observationer (empiri / data),
prøver at finde et mønster i disse observationer og
opstiller en hypotese som kan undersøges yderligere, og ender op med en
konklusion eller en generel teori.

F.eks.:
1) Svanerne ved søerne i København er hvide

2) Svanerne i Damhussøen er også hvide

3) konklusion / teori: Alle svaner er hvide

Konklusionen er ikke nødvendigvis sand.
I virkeligheden kan vi kun sige at de svaner vi har set er hvide. Det behøver ikke betyde at der ikke findes sorte svaner. Vi kan ikke sige at konklusionen er sand, men kun at den er sandsynlig.

Konklusionens styrke

Deduktiv: Konklusionen er nødvendigvis sand hvis præmissen (udgangspunktet) er sand (if xx then yy)

Induktiv: Konklusionen er kun sandsynligvis sand

Hvad forestiller de tre blå prikker (observationer )?

Hvad forestiller de fem gule prikker (observationer ) ?

Hvad fortæller det om den induktive analyse?

Eksempler på induktive og deduktive analyser

Eksempler - øvelse

Er det en deduktiv eller induktiv metode der anvendes i nedenstående eksempler?

Hvilket af nedenstående argumenter er mest sandsynlige / rigtige.

Eksempel 1:

1) Otto har altid en blå skjorte på

2) Otto underviser også på fredag

3) Otto har derfor en blå skjorte på på fredag

Eksempel 2:

1) Otto havde en blå skjorte på om mandagen

2) Otto havde en blå skjorte på om tirsdagen ...

3) Otto havde en blå skjorte på om onsdagen ...

4) Otto har altid en blå skjorte på

Eksempel 3:

1) Flittige studenter består eksamen

2) Peter er en flittig student

3) Peter vil bestå eksamen

Eksempel 4:

1) Peter bestod ikke eksamen

2) Peter havde for meget fravær

3) Konklusion: Elever med for meget fravær består ikke eksamen.

Kilde: David Moffat | Tom Richey

Eks. fra geografi

Vurder om nedenstående analyser er baseret på den induktive eller deduktive metode:

Eksempel 1

1) Somalia og Ghana er fattige lande

2) I Somalia og Ghana får kvinder 5-6 børn hver

3) konklusion: I fattige lande for kvinderne mange børn

Eksempel 2

1) Observationer af oceanbunden, kortlæggelse af jordskælv og vulkaner ->

2) opstilling af en teori om pladetektonik

Eksempel 3

1) Drivhuseffekten er afgørende for jordens klima

2) Co2 er en drivhusgas

3) Der sker en global opvarmning

4) Mennesket udleder mere og mere CO2 til atmosfæren, ergo

5) Menneskets udledning af CO2 er årsag til global opvarmning

Eksempel 4

1) flere varme rekorder

2) flere oversvømmeler

3) isen smelter

4) CO2 niveauet i atmosfæren stiger

4) Der sker en global opvarmning p.g.a. en øget drivhuseffekt

Globalopvarmning (1)

Er nedenstående analyse induktiv eller deduktiv ?
 • Observationer - f.eks. ekstremt vejr og temperaturstigning
 • Spørgsmål - Menneskeskabt klimaændring ?
 • Hypotese - Vores CO2-udledninger -> global opvarmning / klimaforandringer
 • Indsamling af data - som kan bekræfte eller afkræfte hypotesen
 • Analyse af data; temperaturkurver og CO2 koncentration, isafsmeltning, havvandsstigninger, tørke/ oversvømmelser, orkaner , ekstremt vejr mv
 • Konklusion: Der foregår en "Menneskeskabt Globale Opvarmning"
Hvor sikker er konklusionen?

Svar ...

Det er en INDUKTIV analyse da udgangspunktet er konkrete observationer

Konklusionen er altså kun sand med en vis usikkerhed

Der kan være andre forhold der påvirker klimaet end dem vi har undersøgt...

Globalopvarmning (2)

Er nedenstående analyse induktiv eller deduktiv ?
 • Drivhuseffekten er afgørende for jordens klima
 • CO2 er en vigtig drivhusgas
 • Hypotese:
  Menneskets stigende udledning af drivhusgasser vil medføre en globalopvarmning
 • Observationer / beviser:
  Stigende global genms. temperatur, isafsmeltning, ekstremt vejr etc
 • Hypotesen bekræftes
 • Konklusion: Politiske indgreb er nødvendige for at reducere vores CO2 udledninger
Hvor sikker er konklusionen?
Hvilke præmisser hviler den på?

Svar ...

Det er en DEDUKTIV analyse da udgangspunktet er eksisterende antagelse eller teori

Konklusionen er kun sand hvis den grundlæggende antagelse / præmis er sand. Nemlig at CO2 er afgørende for drivhuseffekten og
drivhuseffekten er afgørende for jordens klima

Siden her som PDF
Til toppen