Ottos geografi noter til HF
Migration
Demografi - befolkningsvandringer

Indgår ikke i pensum

Befolkningsvandringer indgår i befolkningsligningen eller den Reelle Befolkningstilvækst som vist her:

(fødte - døde) +/- (indvandere - udvandere )

Forskellen på (indvandere - udvandere ) kaldes for NETTOVANDRINGEN.

Den fælles betegnelse for mennesker der forlader deres hjemby / hjemland for længere tid er MIGRANTER.

Man kan opdele migranter i:

 • Emigrater - de der udvandrer
 • Immigranter - de der indvandrer ...

Typer af migranter

Formål: arbejde, familiesammenføring eller flugt/ sikkerhed

Varighed: tilbagevendende / sæsonbetinget, midlertidig , permanent

Destination: International, national, land-til-by

Urbanisering

Afvandringen fra land til by betegnes urbanisering. Urbaniseringen kan ses som den største fokevandring i historien, idet mennesker alle steder i verden flytter fra landområder mod storbyerne.

Urbaniseringsgraden - udtrykker hvor mange % af en befolkning som bor i byer.

Urbaniseringsgraden fortæller indirekte noget om et samfundsudviklingsniveau, f.eks fra landbrugssamfund til industri- og servicesamfund.

Urbasniseringsgrader : Singapore: 100%, Burundi: 12 %, Danmark 88% og Portugal 64 %.

Historiske vandringer

Homosapiens udvandring fra Afrika.

Folkevandringstiden - mod Romerriget

migration-to-usa.

Nettovandring i verden:

Figur 8: Nettomigration i verden.
kilde: kilde

Flygtninge og migrantkrisen 2015

Figur 9: Flygtningekrisen i Europa 2015

Migrantstrømmen til Europa (animation)

Indvandringen til Danmark

befolkningsudviklingen-1976-2016
Danmarks befolkningsudviklingen 1976-2016.
Bemærk den stigende indvandring i midten af 1990'erne (Borgerkrigen i Ex-jugoslavien) og igen efter ca. 2004
Kilde: Statistisk Årbog 2017

Den naturlige befolkningstilvækst i Danmark er meget lille - som forskellen på antal fødte og døde viser.

Derimod er nettovandringen - forskellen på antal indvandrede og udvandrede steget - specielt i 1990'erne og igen siden sidste halvdel af 0'erne

befolkningsudviklingen-1976-2016
Indvandere-i-danmark-efter-1987 fordelt på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige og vestlige lande.
kilde


antal-indvandere-efterkommere-2017
Antal indvandere og efterkommere pr 1. jan. 2017
Kilde: Indvandrere i Danmark 2017
beskæftigelses-frekvens-kvinder
Andel af kvinder i arbejde - fordelt på danske, vestlige og ikke-vestlige indvandrerkvinder.
kilde

forsørgerbyrden
Forsørgerbyrden.
med tal
Aldersbetinget fertilitet i Danmark fordelt på etnicitet og landegrupper 2015-2019
Man kan beregne en fødselsrate for de etniske grupper med følgende data (1. jan 2020):

Danske bef. 5.822 mil., heraf :

 • dansk oprindelse: 5.0 mil.,
 • indvandere 614.000 heraf
  • vestlige lande: 258.000,
  • ikke-vestlige lande: 356.000 ) samt,
 • efterkommere ;
  • vestligelande 32.000,
  • ikke vestlige lande 160.000
Kilde: Danmarks Statistik
indvandrere-politik-danmark
Indvandrerpolitikken i Danmark 1967-2015
Indvandringen i Danmark
Til toppen