Ottos geografi noter til HF
Geografinoter
Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Om siden her...

På siden her har jeg samlet tekster, noter og link til de opgaver og vejledninger, som jeg bruger i undervisningen i NF / geografi (C) på Frederiksberg Hf-kursus.

Nedenfor kan du få et overblik over studie- og læseplan for geografi samt link til de tekster vi læser og læsespørgsmål til teksterne.

I menuen øverst finder du seperate sider for de emner vi læser. Under de enkelte sider finder du:

 1. De faglige mål for undervisningen i emnet
 2. Opgaver som udarbejdes i timerne
 3. Afleveringsopgaver som skal afleveres på Lectio , og endelig
 4. Eksamensopgaven i det pågældende emne.
 5. Videovejledninger m.v. til emnet / opgaverne
Endvidere er der noter og figurer som er vigtige i forhold til emnet.

Siderne bliver løbende opdateret, når jeg har tid og lyst ;-)

Lidt praktisk info ..

 • Tekster og opgaveark m.v. udleveres kun én gang på papir.
  Er du ikke tilstede så aftal med din makker at vedkommende tager et sæt til dig.
 • Tekster og opgaver ligger IKKE på Lectio - men KUN på siden her - se STUDIEPLAN nedenfor.
 • Spørgsmålene som hører til de enkelte tekster, er din hjælp til aktiv læsning / læring.

  Du bør derfor prøve at besvare spørgsmålene hver gang du læser dagens lektie.

Mere om geografi og NF projekterne

Geo nyheder:

Der er 3 noter siden 02-09-2022:
d. 27-09-2022

Emne: Global opvarmning

Sprængning af Northstream 1 og 2

Tirsdag d. 27/09/22 kom det frem at der i løbet af mandagen var sket tre sprængninger i Østersøen som havde skabt to læg på Northstream 1 samt et læk på Northstream 2. Den danske regering meldte ud samme dag at der var tale om 'tilsigtede hændelser'.
Konsekvenser er at det ikke i nærmeste fremtid - eller overhovet - vil være muligt at åbne NorthStream 2 eller genåbne NorthStream 1.

Næste spørgsmål er : hvem står bag sprængningerne? Et vigtigt spørgsmål er her : Hvem har en interesse heri...?
Der er ingen tvivl om, at EU herefter vil have meget svært ved at løfte sanktioner mod Rusland, for til gengæld at få genåbnet for den russiske gas - for det kan pt ikke lade sig gøre !

EU står overfor alvorlige problemer med energiforsyningen i den kommende vinter ...og fremad... I den sammenhæng er det nærmest en parodi når der samtidigt er de der bekymrer sig over evt. klimakonsekvenser af udslippet af metan fra gassen i Østersøen...

Oprettet d.29-09-2022

d. 08-09-2022

Emne: Global opvarmning

Den danske regering og energikrisen

Torsdag d. 8/9 22, blev det så den danske regering som holdt pressemøde om den energikrise som vi står midt i. TYskland havde i sidste uge advaret borgerne om hvilke udfordringer der venter i den kommende vinter.
Den danske regering har besluttet at sænke indetemperaturen i offentlige bygninger til 19 g.C og droppe oplysningen af offentlige bygninger om natten, ligesom flere kommuner vælger at reducere belysningen om natten på udvalgte veje.
Mon disse tiltag bringer os gennem vinteren ...vi får se ...
Samme dag vedtager Folketinget en sænkning af elafgiften på 4 ører!!! Den samlede elafgift er ca 72 ører eksl. moms.

Ugen efter diskuterer regeringen et forslag om at tilbyde statslån til ca 2 & forrentning, til betaling af den del af energiregningen som overstiger beløbet fra 2021.
Begrundelsen er at mange mennesker simpelthen ikke vil have penge til at betale vinterens energiregninger. At de så i stedet bliver gældsat , har også mødt kritik...

Oprettet d.21-09-2022

d. 06-09-2022

Emne: Global opvarmning

Forbud mod reklamer

I byen Harlem i Holland har byrådet vedtaget et forbud mod reklamer for benzinbiler, flyrejser og animalske fødevarer i det offentlige rum.
Tanken er selvfølgelig at byen på denne måde kan bidrage til at reducere den globale opvarmning .....

Oprettet d.09-09-2022 06:50:03

Se alle noter

Studieplan for geografi

Uge 35

Intro til geo

Fokuspunkter:

 • Historiske kort
 • Tre typer geografiske kort
 • Tre kortsignaturer; flade-, linje - og punktsignaturer
 • Længdegrader og breddegrader
 • Målestoksforhold
 • Blindkort ... hvor ligger ..?

Aug

Hydrologi

Fokuspunkter:

 • Vand som ressource
 • Vandets kredsløb
 • Vandbalanceligningen
 • Nettonedbør og fugtighedsindeks
 • Jordbund og afstrømning
 • Grundvandet
 • Vandforbrug og bæredygtighed

Uge 37 - 41

Klimatologi

Fokuspunkter:

 • Solhøjde og breddegrader
 • Fastlands- og kystklima
 • Lufttryk, vinde og nedbørsdannelse
 • Monsunnedbør i Sydøstasien
 • Klima- og plantebælter
 • Klimaanalyse (eks.opg)

Uge 43-48

Global opvarmning

Fokuspunkter:

 • Kulstofkredsløbet
 • Atmosfærens strålingsbalance
 • Beviser på global opvarmning
 • Feedbackmekanismer i klimasystemet
 • Konsekvenser for klimaet
 • Energiressourcer og forbrug
 • Energi- og klimapolitik

Uge 1-6

Demografi

Fokuspunkter:

 • Corona-pandemien
 • Demografiske begreber
 • Demografisk transition
 • Danmarks befolkningsudvikling
 • Befolkningsudv. i verden (Uganda og Kina)
 • Flygtningekrisen i 2015

Uge 8-9

Erhvervsgeografi

Fokuspunkter:

 • Forskel i levevilkår
 • Erhvervsudvikling og velstand (BNP)
 • Lavindkomstlandene ..
 • Mellemindkomstlandene ..
 • Højindkomstlandene

Uge 11-12

Dansk landbrug

Fokuspunkter:

 • Landboreformer
 • Naturmæssige betingelser ...
 • Strukturudviklingen efter 1950
 • Dyrevelfærd
 • Vandmiljøplanerne
 • Bæredygtigt landbrug..?

Uge 13 - 15

Fødevareproblemet

Fokuspunkter:

 • Undervægt og overvægt ...
 • Arealanvendelsen (korn - foder)
 • Befolkningspresset på jorden
 • Den Grønne Revolution
 • Afrika og Kinas landbrug
 • Jord, kost og miljø ..

Uge ???

Geologi

Fokuspunkter:

 • Det fysiske verdenskort
 • Jordens opbygning og materialer
 • Den dynamiske jord - observationer og teorier
 • Den pladetektoniske model
 • Konstruktive - og destruktive pladegrænser
 • Vulkaner - typer og uddredelse

NF- og geo-eksamen

Om eksamen

Se min vejledning til såvel den fællesfaglige NF-eksamen og den enkelt faglige geografieksamen

Opgaver og vejledning til geo

Opgaver / øvelser og skr. afleveringer

Under arbejdet med de forskellige emner laver I en række opgaver.

De fleste af opgaverne udarbejdes i timerne og enkelte som hjemmearbejde.

Lige nu ligger opgaverne under de enkelte sider for de forskellige emner. Tre af opgaverne er afleveringsopgaver - markeret med 'Skr. afl.'

 1. Længde - og breddegrader PDF
 2. Jordbundsforhold i Danmark
 3. Lokale temperaturforhold PDF
 4. Klimaanalyse PDF
 5. Globalopvarmning Skr. afl.
 6. Fertilitetstal for Danmark
 7. Demografisk transitionsmodel
 8. Demografisk transisiton i DK
 9. Demografisk transition i ulandene
 10. Komparativ befolkningsanalyse Skr. afl.
 11. Erhvervsgeografi - opgave 1
 12. Strukturudvikling i dansk landbrug
 13. Komparativ fødevareanalyse Skr. afl.

Q & A til geografi

Når undervisningen er afsluttet i de enkelte forløb, kan du bruge nedenstående til at tjekke hvorvidt du har fat på det centrale faglige stof.
Der kan dog godt være enkelte spørgsmål som vi ikke har gennemgået på dit hold. Tjek det med en klassekammerat.

Q & A til Hf Naturgeografi

Q & A til Hf Demografi

Q & A til Hf Erhvervsgeografi

Geo på YouTube

Jeg er ved at samle mine mange geografi-videoer på min YouTube kanal Geo-noter på YouTube

Kahoot...!

Jeg ved ikke om nedenstående Kahoot er meget værd ... brug hellere det ovenstående ..
 1. Klimatologi
 2. Global opvarmning 1.del
 3. Global opvarmning 2. del
 4. Geologi 1

Databaser & links

Our World in Data Her finder du ALT !!

Danmarks Statistik

Human Development Index (HDI)

CIA World Fackbook

Befolkningsdata - interaktivt kort

Befolkningspyramider

FN's befolkningsdata 1950 - 2050

Kcal og kostsammensætning

Animation af monsunvinde og nedbør

Virtuelundervisning

Log på Teams : teams.microsoft.com med dine skole email /bruger navn og kode.

Vejledning til MS Teams for elever

Covid-19 og dig!

Oldies but goodies ...

Gamle undervisningsmaterialer fra 1980'erne...
Til toppen Til toppen